Inside Monster

Will Come Again
پیام های کوتاه
بایگانی هیولا
نویسندگان

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هولدن خوانی ها» ثبت شده است

بخش بیست و پنج، یا قسمت بیست و پنج یا کلا هرچیزی که عدد بیست و پنج دارد طلسم آثار هنری ای است که من میخوانم یا میبینم. قسمت بیست و پنج انیمه ها و سریالهای زیادی شخصیت های مورد علاقه من از دست رفتند. اینجا هم بخش بیست و پنجم کتاب بود که کم کم بغضم راهش را به گلویم باز کرد. شب بدی را گذرانده بودم، البته همین الان هم روز بدی است. کتاب را برای این دست گرفتم که شبم را فراموش کنم، هفتاد صفحه آخرش بود. همین بخش بیست و پنج بود که خودم را در حالی یافتم که انگار من داخل کتابم، من در زندان گیر افتاده ام و من نامه ی اعدام را دریافت میکنم. قبلترش با صحبتهای لازاله به هم ریخته ام و حالا اینجا نوبت خودم است. دیگر کف اتاقم، روی فرش سفت دراز نکشیده ام، وسط سلولم در زندان نشسته ام. راستش را بخواهید از وقتی حالم به هم ریخت توی اتاق هم دراز نکشیدم، قلبم محکم محکم میزد و نشسته بودم، کتاب را میخواندم و بیشتر غرق میشدم...

"عصر روز اعدامم بروبچه ها باهام مهربان‌تر میشوند. زندانی ها با دعوا نکردن ابراز محبت میکنند، به خصوص یارویی که مهره های تلق تلقیم را بهش بخشیدم. بقیه بی سروصدا مسئله را ندید میگیرند. حال و هوای روزهایی را دارد که همه سرشان شلوغ است، مثل روزهایی که مامانت با دستپاچگی و عجله کیک میپزد، که آدم حس میکند یک چیزی را فراموش کرده، مثلاً انگار یک کاری را یادم رفته بکنم، فر را خاموش نکردم، در را قفل نکردم. مثل موقعهایی که آدم به خودش میگوید وقتی برگردم ترتیبش را میدهم".

اول بخش بیست و شش است اینجا. دیگر راست و درست نشسته ام، بغض را در گلویم حس میکنم. بعد دلم برای خودم میسوزد، به خودم ترحم میکنم و برای خودمی که در اتاق حضور دارد کمی نمایش میدهم، کمی زور میزنم گریه کنم، بنگ! گریه میکنم، به منی که در زندان منتظر اعدامم، به منی که قرار است امروز بمیرم، به منی که دیگران چون قرار است دیگر فردا نباشد محبت میکنند، فکر میکنم و اشک میریزم. راستش را بخواهید عمیقا ترحم انگیز و رقت انگیزم و این برای منی که میدانم چقدر خودم را دوست ندارم بسیار عجیب است. اشک میریزم، فکر میکنم، زیر نور مخلوط مهتابی و سایه ی خورشید صبحگاهی به یک جای نامعلومی از صفحه زل زده ام و اشک میریزم، بعد دستانم را - مثل این مردهای محکم مجلس ختم - روی چشمانم میگذارم و باز گریه میکنم، با این تفاوت که نه اینجا مجلس ختم است، نه من محکمم، و نه حتی خودم را مرد میبینم! بعد دیگر ترحمم نمی آید، یعنی بس است! هرچقدر خودم را برای خودم لوس کردم بس است! کتاب را برمیدارم، بغضم را دارم ، اما با شدیدترین ترحم ها هم دیگر اشکی نیست! کتاب را ادامه میدهم، حرف به حرف، کلمه به کلمه، جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف و صفحه به صفحه با خودم در کتاب همراهی میکنم و سه صفحه انتهایی را با هیجانی مثال زدنی میخوانم...

دیشب شب خیلی بدی بود، امروز هم روز بدی است، تا اینجا بوده. اما من آدم چهار ساعت قبل نیستم، یک چیزی، یک چیز بزرگی، یک چیزی که درست نمیدانم چیست در من تکان خورده، دوستش دارم، این حال بدِ خوب را میگویم. تا باشد آدم اینجوری به هم بریزد، نه آنجوری!

حداقلش اینجوری چیزی در من میشکند، اینجوری خوب است دیگر، نه؟

***

بخوانید! تابستان گند ورنون را حتما بخوانید! سی بوک هم با 20% تخفیف گذاشته! این کتاب لعنتی را به خاطر 100 صفحه ی آخرَش هم که شده بخوانید! اگر این کتاب لایق لفظ "شاهکار" یا "خیلی خوب" باشد، باید به جز از کل بگویم "معمولی" یا حتی "آبکی"! خلاصه، از من گفتن!

  • هولدن کالفیلد

*صفحه 99 ناطورِ دشتی که محمد نجفی برای نشر نیلا ترجمه کرده هولدن میگه:

گاهی که خیلی افسرده ام بلند بلند با اَلی حرف میزنم، بهش میگم بره خونه دوچرخه شو برداره بیاد دم خونه بابی فالن تا همدیگه رو ببینیم. بابی فالن نزدیکیای خونه ی ما تو مِین زندگی میکرد، این مال سالها پیشه، به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که یه روز من و بابی داشتیم با دوچرخه میرفتیم دریاچه ی سده‌به گو. تصمیم گرفتیم ناهار و تفنگ بادیمونم با خودمون ببریم. خب هنوز بچه بودیم فکر میکردیم میتونیم  باتفنگ بادی چیزی بزنیم. به هر حال، اَلی حرفامونو شنید و گفت اونم میاد ولی من بهش اجازه ندادم. گفتم هنوز بچه‌س. واسه همین هر وقت خیلی افسرده میشم بهش میگم "باشه. برو خونه دوچرخه ‌تو بردار بیار دم خونه بابی فالن تا بریم. زود باش"...

***

سال 73 بود، 24 سال پیش، کمی دقیق تر که بگم 23 سال و چند ماه پیش. من یه دوچرخه ی آبی داشتم، اندازه قدّم، اندازه یه پسر شش ساله، خواهرم یه سه چرخه داشت، اگر اشتباه نکنم سفید و سبز، خواهرم پنج سالش بود، هم اندازه یه پسر چهار ساله. آپارتمانمون یه پارکینگ داشت، یه پارکینگ غیر هم سطح و با ارتفاع بالا که با دو تا نیمچه پل - هر نیمچه پل به پهنای دو سه تا لاستیک ماشین - به پایین و حیاط وصل میشد. با بچه های همسایه همیشه میرفتیم توی پارکینگ دوچرخه سواری، با اون دوچرخه آبیه، همون دوچرخه ای که یه بار وقتی سعی کردم از بالای نیمچه پل نیفته پایین با خودِ دوچرخه پرت شدم کف حیاط و سَرَم شکست. خلاصه همیشه بازی میکردیم، کلاس اول بودم، وقتی هم از مدرسه میومدم و میرفتیم بازی خواهرم با ما میومد. از تمام بازیهامون توی اون پارکینگ فقط یه خاطره دارم. من جلو بودم، خواهرم با اون چشمای سیاهش، با اون لپهای تپلش، با اون اخم طبیعیش و با اون پاهای کوچیکش روی سه چرخه رکاب زد و رسید پشت دوچرخه من... بهم گفت "(م) دوچرخه رو میدی سوار شم؟" گفتم "نه"! گفتم نه و پا زدم و رفتم،خواهرم هم پشتم با اون سه چرخه ی احتمالاً سبز و سفیدش رکاب زد و اومد. همین!

23 سال و چند ماه گذشته، اگر 23 سال و 6 ماه گذشته باشه 1222 هفته گذشته و هفته ای نبوده که من این خاطره رو مرور نکنم، و پیش نیومده این خاطره رو مرور کنم و از دست خودم ناراحت نشم، نشده شاکی نشم، نشده غمم نگیره با این خاطره. حداقل هزار و دویست و بیست و دو بار خواهرم ازم پرسیده "(م) دوچرخه رو میدی سوار شم؟" و من دستِ‌کم هزار و دویست و بیست و دو بار گفتم "آره عَدوس! بیا بشین" هزار و دویست و بیست و دو بار از دوچرخه پیاده شدم، هزار و دویست و بیست و دو بار نشوندمش روی دوچرخه، هزار و دویست و بیست و دو بار دوچرخه رو نگه داشتم که نیفته، هزار و دویست و بیست و دو بار خواهرم با اون پاهای کوچولوش جای اینکه روی سه چرخه سفید و سبزش رکاب بزنه روی دوچرخه ی آبی من رکاب زده و هزار و دویست و بیست و دو بار از همه ی این کاری که یک بار ، فقط یک بار انجام ندادم به خودم پیچیدم و بغض کردم...

*دارم ناطورِدشت رو دوباره میخونم.

  • هولدن کالفیلد

هولدن خوانی 15:

اعتماد به نفس، دشمن آدم شجاع است.

خانواده ی پاسکوال دوآرته - کامیلو خوسه سلا، ترجمه فرهاد غبرایی - نشر ماهی

  • هولدن کالفیلد

یونایتد نفرین شده، همنام، کافکا در کرانه، تنهایی پر هیاهو، اومون را* و تابوت های دست ساز. همه ی این کتابها تنها در یک چیز اشتراک دارن و اون اینه که من قسمت عمده ی اونها رو توی مترو و اتوبوس خوندم، اون هم نه هر اتوبوس و مترویی، اتوبوس ها و متروهایی به سمت محل کار یا از سمت محل کار به طرف خونه! توی همه رخوتی که توی این سه ماهه - مخصوصا توی این سه ماهه - داشتم و خونه برام معنیش فقط خواب و دیدن فوتبال بود، اتوبوس و مترو برای من حکم زندگی رو داشت! هدفون توی گوش، کتاب به دست و غرق شدن توی داستانهایی که از گوشه و کنار جهان برام روایت میشد...

و این وسط، باید از کتابخونه ام، از کتابخونه کوچیک و دوست داشتنیم تشکر کنم، که برای صاحبش، اونقدری کتاب نخونده داره که بتونه مدتها باهاشون سرگرم بشه...

امشب به دوستی میگفتم، داستانهای کم حجمِ خارق العاده ای دارم توی کتابخونه که حتی نمیدونم کی خریدمشون! تنهایی پر هیاهو، اومون را و تابوت های دست ساز فقط سه تاشون هستن!

*اومون را رو از دست ندید، اصلا! رُمان کوتاه 150 صفحه ای، یکی از تکان دهنده ترین داستانهایی که خوندم...

--------------------------------

هولدن خوانی 14:

با صدایی بریده بریده پرسیدم ((جونم رو بدم؟ کدوم شاهکار قهرمانانه؟))

سرهنگ با صدایی بسیار آرام، انگار وحشت کرده باشد، گفت ((دقیقا همون کاری که قبلا بیشتر از صد نفر از کسانی مثل تو و دوستت انجام دادن.))

ساکت شد و بعد از چند لحظه دوباره صحبت هایش را با لحنی عادی از سر گرفت، ((شنیدی که برنامه فضایی ما بر استفاده از وسایل اتوماتیک استواره؟))

((بله.))

((خیله خب، الان داریم میریم اتاق 329 تا ببینی وسایل اتوماتیک فضایی ما چه طور کار میکنن.))

اومون را - ویکتور پِلِوین ، ترجمه ی پیمان خاکسار - نشر زاوش

--------------------------------

و همین!

  • هولدن کالفیلد

یونایتد نفرین شده ار دیوید پیس نویسنده انگلیسی، کتابی بود که من رو بعد از مدتها تنبلی در مطالعه با خوندن آشتی داد، چند ماه پیش یک بار فصل اولش رو تموم کرده بودم و گذاشته بودم سرجاش! اما توی چند وقت اخیر بالاخره خوندمش. کتاب، روایتیه از برایان کلاف، سرمربی افسانه ای بریتانیایی در دهه های 60 و 70 و ما شاهد دو داستان جدا با روایت خطی کلاسیک هستیم که در هم تنیده شدن و روزهای تلخ و شیرین یک مربی فوتبال رو بیان میکنن، نه اشتباه نکنید! این رمانی در مورد فوتبال نیست، این رمانی در مورد روابط انسانی هست با درون مایه فوتبال. صداقت، دروغ، حقیقت، تظاهر، خشم، غم، شادی و هر چیزی که انسان در شرایط مختلف بهش دست میزنه، نامردی، غرور، ابهت، از فرش به عرش رفتن، سقوط از عرش به فرش و بلند شدن دوباره چیزهایی هست که توی این رمان به دفعات اتفاق میفته، داستان پره از نامهای کلاسیک، پره از اتفاقات واقعی، مرز خیال و واقعیت اونقدر باریکه که شما نمیدونید کدومش واقعا اتفاق افتاده و کدومش تخیل هست! روایت بین اول شخص و دوم شخص در نوسانه و ما نصفی از داستان رو با فلاش بک های متعدد میخونیم! این کتاب توی انگلیس در سال 2006 ، جزو پرفورش ترین کتابهای سال بود و همزمان تحسین منتقدین رو هم برانگیخت! "یونایتد نفرین شده" جدای همه ی اینها، داستان تعلقه، داستان تعلق داشتن و تعلق نداشتن، داستان خواستن و نخواستن ، یک داستان خیلی غربی از تعلق که کاملا راحت میشه خوندش و ازش لذت برد!

پیش نیاز پیشنهادی: آگاهی نسبت به اینکه در گذشته ، هر بُرد 2 امتیاز داشته، آگاهی به قوانین تعویض در دهه 60 و 70 و از همه مهتر، نداشتن حس منفی -یا حس خنثی رو به منفی- به فوتبال.

لینک خرید آنلاین کتاب: یونایتد نفرین شده

پیشنهاد ویژه: تماشای فیلم اقتباس شده از رُمان. لینک دانلود | سایت منبع

هولدن خوانی 12:

سید اوون از آخر اتاق مِن مِن کنان می گوید ((آی - آی - آی، هرگز اینقدر چرت و پرت نشنیده بودم.))

زبانم را گاز می گیرم، آن قدر گاز می گیرم تا سر انجام خون راه بیفتد، بیرون می روم، به راهرو، به سوی خبرنگاران و دوربین ها، به سوی لاشخورها و کفتار ها، به آنها می گویم ((ما با اعتماد به نفس بازی نکردیم))

آی - آی - آی، هرگز اینقدر چرت و پرت نشنیده بودم.

((برای دروازه بانمان دیوید هاروی خیلی متاسفم، ولی باید آن چه را اتفاق افتاد فراموش کند))

آی - آی - آی، هرگز اینقدر چرت و پرت نشنیده بودم.

((فرصت های زیادی برای گشودن دروازه خلق کردیم، ولی نمی توانستیم آن ها را گل کنیم))

آی - آی - آی، هرگز اینقدر چرت و پرت نشنیده بودم.

((این بازی با هر استانداردی آغاز بدی است، خصوصاً با استانداردهای لیدز))

آی - آی - آی، هرگز اینقدر چرت و پرت نشنیده بودم.

((ولی ما فردا صبح اینجا خواهیم بود تا سخت کار کنیم))

آی - آی - آی، هرگز اینقدر چرت و پرت نشنیده بودم.

((این تنها کاری است که میتوانیم انجام بدهیم، شب به خیر آقایان))

یونایتد نفرین شده - دیوید پیس ، ترجمه حمیدرضا صدر - نشر زاوش

جومپا لاهیری رو اهالی ادبیات خونده یا نخونده میشناسن، همونطور که سلینجر و همینگوی رو میشناسن. لاهیری بانوی نویسنده هندی مقیم ایتالیاست -زبان ادبی ایشون انگلیسی هست- همنام اولین کتابیه که ازش میخونم -بیش از دو ساله همه ی آثارش رو دارم- و خوندنش از اون بابت بود که اخیرا حرفش رو با دوستی زده بودم. اگر برای یونایتد نفرین شده باید راضیتون کنم که مطالعه اش کنید، این کتاب در عوض کتابیه که وقتی شروع کنید از دستتون نمیفته! داستان اونقدری شرقی هست که امکان داره اطرافیان از شدت نیش بازتون به عقلتون شک کنن! تصاویر برای من و شمای ایرانی خیلی خیلی زنده است، بعضی از رسوم هندی و بنگالی نعل به نعل توی مطابق با سنتهای ایرانی هستن، همنام داستان تعلقه، تعلق به خاک، تعلق به اسم، تعلق به خانواده، تعلق به آدمها، تعلق به نویسنده ها، تعلق به نسلها و هرچقدر در غربت، تعلق به میهن! همونطور که یونایتد نفرین شده هم داستان تعلق بود، تفاوت بارز اما روح شرقی و شیرین داستان همنام هست. هنوز کتاب رو تموم نکردم اما نتوستم برای نوشتن ازش جلوی خودم رو بگیرم!

می دونید، این داستان رو غربی ها اصولا نمیفهمن!!! اشتباه برداشت نشه، این کتاب جایزه بارون شده و توی لیست پرفروش ها بوده، خوندنش برای هر آدمی خاطره انگیز خواهد بود ؛ اما وقتی توی کتاب میگه "آشیما و آشوک زوج هندی اصلا به هم دوستت دارم نمیگفتن، اصلا اینجوری با هم حرف نمیزدن" یه آمریکایی تهش میگه "اوه چه بد!" اما یه ایرانی ، یه هندی، یه شرقی، کاملا غرق لذت "مرد سنتی دوست داشتنی شرقی" میشه، وقتی از رسوم زنانه شرقی حرف میزنه ، یه زن فرانسوی چی میفهمه؟ چی میفهمه از زحمت یه هفته ای مادر خانواده برای پذیرایی از مهمون های هموطنش توی غربت؟ فقط یه ایرانی، یه هندی، یه عرب، یه شرقی میفهمه از روزها قبل آماده مهمونی شدن، تعارف های طولانی زدن، سر سفره به خاطر مهمونها معذب بودن، غذا نخوردن برای اطمینان از سیری مهمون یعنی چی! جومپا لاهیری عزیز، اون سر دنیا این کتاب رو نوشته که این سر دنیا تازه عمقش رو درک کنن! دستش درد نکنه! از دست ندید!

پیش نیاز پیشنهادی: داستان کوتاه شنل ، اثر جاودانه نیکلای گوگول رو قبل مطالعه کتاب بخونید! لذت کتاب رو دو برابر میکنه!

لینک خرید آنلاین: همنام

پیشنهاد ویژه: تماشای فیلم اقتباس شده از رُمان. لینک دانلود | سایت منبع

هولدن خوانی 13:

سرانجام بخش پایانی و مهم مراسم میرسد؛ برنامه ای که همه مهمانها از اول منتظرش بوده اند؛ برای پیش بینی راهی که گوگول در زندگی آینده پیش میگیرد، بشقابی جلوی او می گیرند حاوی یک مشت خاک - خاک سرد کمبریج که از باغچه ی حیاط پشتی برداشته اند، یک خودکار و یک اسکناس یک دلاری. این طوری معلوم می شود بچه در آینده ملاّک می شود، یا اهل کتاب و دانش، یا مرد بازار و تجارت. بیش تر بچه ها به یکی از این سه تا چنگ می زنند، بعضی ها هم به هر سه،ولی گوگول هیچ علاقه ای از خودش نشان نمی دهد. به هیچ کدام دست نمی زند. در عوض رو بر میگرداند و صورتش را توی شانه ی دایی افتخاری اش قایم می کند.

یکی از مهمان ها صدا میزند: ((پول بگذارید توی دستش! بچه آمریکایی باید پولدار باشد!))

پدرش مخالفت می کند: ((نه! نه! خودکار! گوگول خودکار را بردار!))

گوگول مردد به بشقاب نگاه می کند. بیست سی تا کله ی سیاه، با نگاه های مشتاق و منتظر، بالا سرش ایستاده اند. پارچه پیژامه پنجابی پوست تنش را به خارش انداخته.

دیلیپ ناندی می گوید: ((بجنب گوگول جان، یک چیزی بردار!)) و بشقاب را نزدیک تر می برد.گوگول اخم می کندو لب پایینی اش می لرزد. توی شش ماهگی مجبورش کرده اند با سرنوشتش روبرو شود. یکهو می زند زیر گریه.

همنام - جومپا لاهیری ، ترجمه ی امیر مهدی حقیقت - نشر ماهی

  • هولدن کالفیلد

هولدن خوانی 11

+ شعار هوادارن اسپارتاک علیه طرفداران زسکا ((اسب ها! اسب ها!)) بود. آنها ارتباطی منطقی پیدا کرده بودند. ارتش را معادل سواره نظام و سواره نظام را معادل اسب می دانستند. چهار اسب مقابل ما پسربچه هایی بودند که نماد هواداران زسکا بودند. یک مرد جوان به ما گفت: ((ما روس ها تا هجده سالگی طرفدار زسکا هستیم، چون تا آن موقع شیفته ی افسران ارتش هستیم. در هجده سالگی که به ارتش میپیوندیم، با حقیقت آشنا میشویم و دیگر هرگز از زسکا حمایت نمیکنیم))

++ در جریان حمله ی آلمان به کیف، آلمانها مسابقه ای را برابر دینامو ترتیب دادند. هواداران همگی سربازان آلمانی بودند که با مسلسل بازی را تماشا میکردند. وقتی اوکراینی ها جلو افتادند، سربازان شروع به شلیک به پای بازیکنان حریف کردند. با وجود افتادن چند بازیکن، دینامو توانست پیروز شود. پس از سوت پایان تمام بازیکنان اعدام شدند.

+++ بی رحمی نیمی از خصلت های او هم نبود. در رم پزشکان تیم به او گفتند تاکولا مهاجم جوان تیمش مشکل قلبی دارد؛ هررا از این خبر خوشش نیامد. وقتی رم با کالیاری بازی داشت، تاکولا را همراه تیم برد، روز قبل از بازی مجبورش کرد در سرمای ساحل با تیم تمرین کند. تاکولا تب کرد، بازی را تماشا کرد و مُرد.

++++ شعار بارسلونا ((فراتر از یک باشگاه)) است و در قیاس با بارسلونا یوونتوس تیمی روستایی به نظر میرسد.

+++++ بارسلونا بزرگترین باشگاه در هر کشور و هر ورزش در کل جهان است.

++++++ هر کشور آفریقایی که درگیر جنگ نباشد، بتواند در رقابتهای مقدماتی شرکت کند، اعلام آمادگی برای شرکت در مسابقات را فرموش نکند، در تمام بازی ها حاضر باشد، و حداقل یازده بازیکن آماده در هر مسابقه داشته باشد، عملاً خیلی از رقبایش را از گردونه خارج کرده و حتی می تواند شانس حضور در جام جهانی را هم داشته باشد.

فوتبال علیه دشمن - سایمون کوپر ، ترجمه عادل فردوسی پور - نشر چشمه

------------------------

پ.ن 1: واقعاً چه کسی میتونه ادعا کنه فوتبال "فقط" ورزشه؟

پ.ن 2: این تلاشی که بارسلونا و اتلتیکو مادرید میکنن تا رئال قهرمان لیگ بشه رو خود رئالی ها نمیکنن!!!

پ.ن 3: هنوز که هنوز میباشد!!! موضوع پایان نامه ام تایید نشده!

پ.ن 4: باقی بقا ... نه!!! آهان! یه تگ جدید با عنوان "فوتبال، معجزه ی سبز" اضافه کردم!

پ.ن 5: حالا باقی بقا!

  • هولدن کالفیلد

اونهایی که هم "هابیت" رو خوندن و هم "ارباب حلقه ها" رو ، به درستی معتقدن که ارباب حلقه ها به شدت از هابیت جذابتر و گیرا تره. خُب هابیت در اصل رمان نوجوانان بوده و ارباب حلقه ها نه ، و همین یک دلیل خود دنیایی از دلایل رو از پی آورده!

پس ما اینجا با یک اثر درخور طرفیم به نام ارباب حلقه ها... من نمیدونم بقیه چه احساسی دارن ، اما برای من "سیلماریلیون" در برابر "ارباب حلقه ها" ، نسبت "ارباب حلقه ها" رو داره به "هابیت"! داستانی که سیلماریلیون تعریف میکنه ، خارق العاده است ، نابودگره ، کوبنده است! روایتگر دوران هاییه که ختم میشه به ما ، به ما انسانها ، انگار نه انگار که ما با داستان طرفیم ، سیلماریلیون تاریخه! از آفرینش زمین تا به بعد! روایاتی از آفرینش نژادهای مختلف ، از به وجود آمدن کوهها و دریاها ، از چگونگی ساخته شدن خورشید و ماه ، از چرایی گِرد بودن زمین ، از جنگهای خونین و تاریخ ساز ، از خویشاوند کُشی... روایاتی از نبرد ، عشق ، زندگی ، مرگ ، آدمها ، الف ها ، دورف ها ، روایاتی از شیطان ، و از فرشتگان ، و از خُدا!

ارباب حلقه ها رو باید خوند ، من این رو به همه توصیه میکنم ، ولی اگر اونها رو خوندین و سیلماریلیون رو نخوندین ، بدانید و آگاه باشید که هیچی نخوندید! همین بس که بدونید کل وقایع ارباب حلقه ها توی این کتاب در تنها 15 صفحه روایت میشه!

اگر فکر میکنید آدمها از الف ها ضعیف ترن ، یا اینکه الف ها همیشه خوبن ، یا اگه فکر میکنید سائورون انتهای پلیدیه ، یا حتی اگه فکر میکنید خورشید همیشه از شرق طلوع میکرده بهتون توصیه میکنم سیلماریلیون رو از دست ندید! با یه کتاب تاریخ طرفید ، فراتر از یک رمان فانتزی!

سیلماریلیون - جی. آر. آر. تالکین

 

--------------------

هولدن خوانی 10:

چه اشک های بی حد و حصر که نخواهید ریخت؛ و والار والینور را از شما محصور میدارند، و در به روتان میبندند، چنان که حتی طنین گریه و زاری تان از کوه ها نگذرد. خشم والار از غرب تا اقصای شرق دامن گیر خاندان فئانور خواهد بود، و نیز دامن گیر جمله کسانی که از پی او میروند. سوگندشان آنان را پیش خواهد راند، و باز امیدشان را بر باد خواهد داد، و تا ابد همان گنجینه ای را که سوگند به تعقیبش خورده اند، از چنگشان در خواهد ربود؛ هر چه را که به خیر می آغازند، به شر ختم خواهد شُد؛ و روزگارشان با خیانت خویشان به هم، و بیم خیانت سپری خواهد گشت. تا ابد خلع ید خواهند شُد.

سیلماریلیون - جی. آر. آر. تالکین ، ترجمه ی رضا علیزاده - نشر روزنه

--------------------

سرآهنگ هم نداریم!

  • هولدن کالفیلد